PRACOWNIA RTG

Rejestracja Pacjentów odbywa się pod nr tel.: 41 362 52 24.

Informacje dla pacjentów: ze względów bezpieczeństwa badania radiologiczne wykonywane są na podstawie skierowania lekarskiego, również w trybie świadczeń prywatnych.

    W pracowni rentgenowskiej, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu SIEMENS MULTIX wykonywany jest pełen zakres badań rentgenowskich między innymi:

  • RTG kręgosłupa
  • RTG czaszki
  • RTG obręczy barkowej
  • RTG miednicy
  • RTG kończyn
  • RTG jamy brzusznej (przeglądowe)
  • itp.