PORADNIA REHABILITACYJNA


Rejestracja Pacjentów odbywa się pod nr tel.: 41 362 52 24.


    Świadczenia w Poradni Rehabilitacji obejmują:
  • ogólna ocena stanu zdrowia pacjenta (badanie lekarskie)
  • badanie specjalistyczne (neurologiczne, ortopedyczne)
  • ustalenie programu usprawniania leczniczego)
  • końcowa ocena procesu usprawniania
  • zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • wystawianie innych zleceń i wniosków


Pacjenci Poradni Rehabilitacyjnej prowadzeni przez lekarza znajdują się pod opieką wyspecjalizowanego personelu medycznego (aktualnie ośmiu fizjoterapeutów i psycholog).