PRACOWNIA EMG
NEUROLOG

Rejestracja Pacjentów odbywa się pod nr tel.: 694 714 036.

lek. med. Jarosław Wasiński


Specjalista neurolog

Czwartek od 15:00

Rejestracja tel.: 694 714 036


Bezsenność, bóle głowy, otępienie - w przypadku takich objawów istnieje możliwość pojawienia się chorób natury neurologicznej. Zakażenia układu nerwowego, choroby naczyniowe, guzy lub urazy układu nerwowego, zaburzenia nerwowo-skórne - to wszystko obszary, w których działa neurolog. Lekarz kontroluje stan zdrowia pacjenta z podejrzeniem tego rodzaju schorzeń, przepisuje leki, a w razie potrzeby kieruje na specjalistyczne badania.

    Badanie neurologiczne obejmuje:
  • oględziny,
  • badania głowy, nerwów czaszkowych, kończyn górnych, kończyn dolnych, tułowia,
  • badania czucia powierzchownego,
  • badania objawów oponowych, chodu, mowy, dna oka.
Pracownia posiada najnowocześniejszy aparat do badań EMG. Badanie wykonywane jest aparatem Dantec Keypoint firmy Medtronic.

BADANIE ELEKTROMIOGRAFII (EMG)

Badanie elektromiograficzne opiera się na rejestracji czynności bioelektrycznej mięśni. Przy użyciu elektrod igłowych rejestrowane są potencjały jednostek ruchowych w spoczynku i podczas wysiłku. EMG jest wskazane, gdy istnieje prawdopodobieństwo choroby mięśni. Pozwala wykryć nie tylko rodzaj zaburzenia, ale także stadium zaawansowania choroby. BADANIE ELEKTRONEUROGRAFIA (ENG)

Badanie nerwów obwodowych za pomocą zewnętrznych elektrod.

CO POKAZUJE BADANIE?

Elektromiografia jest jednym z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i nerwów obwodowych. Badanie to pozwala ustalić lokalizację i charakter zmian patologicznych w mięśniach, oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

Różnicowanie niedowładów pochodzenia mięśniowego. Wykrywanie i różnicowanie niedowładów wywołanych uszkodzeniem nerwu obwodowego. Ocena funkcji mięśni po urazach. Zanik mięśni o nieznanej etiologii (przyczynie).

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań. Przed badaniem należy dokładnie umyć badaną kończynę. Nie ma ograniczeń co do spożywania posiłków. Nie należy używać kremów lub maści na skórę w obszarze, który ma być badany.

CZAS

Badanie trwa około 40 minut. Czas uzależniony jest od rodzaju choroby.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

Aktualnie przyjmowane leki - zwłaszcza leki przeciwkrzepliwe i wydłużające czas krwawienia. Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).

Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, także u kobiet ciężarnych.