PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI

Chirurgia dziecięca to specjalność medycyny zabiegowej, której zakres działania obejmuje człowieka od okresu noworodkowego do ukończenia 18 roku życia.

Dziecko, szczególnie małe, w znacznym stopniu różni się od dorosłego i dlatego wymaga odmiennego podejścia i szczególnej opieki medycznej.

Wykonujemy konsultacje dzieci skierowanych przez lekarzy posiadających kontrakt z NFZ.

Kwalifikujemy małych Pacjentów do leczenia operacyjnego.

Istnieje możliwość wykonania badania USG i RTG narządu ruchu.
Lekarze przyjmują zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy. Informacja w rejestracji.

lek. med. Katarzyna
Pawlik – Pajewska


specjalista chirurgii dziecięcej

lek. med. Rafał Łuczyński


specjalista chirurgii dziecięcej

lek. med. Wojciech Mierzwa


specjalista chirurgii dziecięcej

lek. med. Jarosław Mozgiel


specjalista chirurgii dziecięcej

lek. med. Wojciech Niedziela


specjalista chirurgii dziecięcej

lek. med. Sławomir Osman


specjalista chirurgii dziecięcej

lek. med. Małgorzata
Bitner-Buras


specjalista chirurgii dziecięcej